Vriend Kunstfestival

Vriend Kunstfestival

De vrijwilligers van het Kunstfestival Schiebroek zijn het hele jaar bezig met het organiseren van activiteiten voor alle bewoners van Schiebroek en omgeving. Denkt u maar aan de atelierroute langs ateliers van kunstenaars of de huiskamerroute, waarbij u in de huiskamer van een bewoner kunt kijken naar een kunstuitvoering. 

Om maar niet te spreken over de grote festivaldag in september met een kunstmarkt, straatartiesten en het kindertheatercentrum De Grote Parade. 

Voor iedereen biedt het Kunstfestival wel wat wils. Dat kan dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Zij hebben ideeën, werken het uit, vinden sponsors om het idee te realiseren en gaan vervolgens aan de slag. Met elkaar maken zij Schiebroek nét iets leuker.

Tot onze grote vreugde heeft de Belastingdienst de Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg per 1 januari 2010 de ANBI-status verleend. ANBI staat voor Algemene Nut Beogende Instelling.

Als donateur/vriend of sponsor kunt u, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels). 

Nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting.

 

Wilt u het vele werk van de vrijwilligers van het Kunstfestival steunen? Dat kan!  

Voor slechts € 12,- per jaar op Iban NL03 Rabo 01556 54 543 t.n.v. Stichting Kunstfestival Schiebroek o.v.v. VRIEND, wordt u ook nog op de hoogte gehouden van alle activiteiten. 

Om het u en ons makkelijk te maken is het ook mogelijk om een machtiging te tekenen. Dan hebt u er geen omkijken meer naar en wij zijn u zeer erkentelijk! 

Klik hier voor het machtigingsformulier.

Welbedankt voor uw steun!