Organisatie

‘Het alfabet van de kunst kent iedereen’ 

Op die basis organiseren de vrijwilligers van de Stichting Kunstfestival Schiebroek vele activiteiten. Op de tweede zaterdag in september vindt de Dag van het Kunstfestival plaats, in het weekend van de derde week van september is er afwisselend een atelier- of huiskamerroute.

De vrijwilligers vormen een hechte groep. De voorbereidingen worden getroffen door de kerngroep van vrijwilligers, terwijl er bij onderdelen een aantal ‘dagvrijwilligers’ actief is. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door Marjolein Hoobroeckx (voorzitter), Margot Leeninga (secretaris) en Peter Lustenhouwer (penningmeester). Door de kerngroep wordt aan het begin een keer per maand en later in het jaar wekelijks vergaderd. In werkgroepen worden de verschillende onderdelen voorbereid. Er wordt kort vergaderd en veel gelachen! Als de financiën het toelaten en er mogelijkheden zijn, worden nieuwe projecten ontwikkeld. In 2008 werd het project ‘De Vensterbank van Schiebroek’ gerealiseerd.

De vrijwilligers ontvangen geen beloning. Aantoonbare onkosten worden vergoed.

Doelstelling
De Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg stelt zich ten doel om kunst in de meest brede zin van het woord middels activiteiten te stimuleren teneinde de sociale cohesie te versterken.

Hoe krijgen we het voor elkaar?
De activiteiten van het Kunstfestival worden gefinancieerd met geld van sponsors, fondsen, onze Vrienden en de overheid.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Sinds 1 januari 2010 heeft de Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg de zogenaamde ANBI-status. Als donateur/vriendof sponsor kunt u, afhankelijk van de vorm waarin de giften zijn gedaan, de gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Nalatenschappen zijn vrijgesteld van erfbelasting. Wij hopen dat dit voor u een extra reden is om het Kunstfestival te waarderen met uw gift.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2018-2022 kunt u hier inzien of downloaden.

Jaarverslag
Het jaarverslag 2018 van de Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg kunt u hier inzien of downloaden.

Contactgegevens:
Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg

Lijsterbeslaan 67

3053 NJ Rotterdam

tel.: 06-2248 6463        i: www.kunstfestival.nl        e: info@kunstfestival.nl

Iban: NL03 Rabo 01556 54 543

Kamer van Koophandel: 41135695