Kunst in de Etalage 2018

Winnaars Kunst in de Etalage 2018

Kunst in de Etalage is een van de projecten van het Kunstfestival waaraan iedereen kan deelnemen die ook maar iets met kunst en cultuur heeft. Geef je gedachten de vrije loop. Schilder, teken, boetseer, handwerk, vorm vrij naar eigen inzicht en keuze een ‘vertaling’ van het thema van het Kunstfestival.

Ieder jaar wordt een ander thema gehanteerd.Kunst in de Etalage is een wedstrijd. Een vakjury beoordeelt de werken en bepaalt wie de winnaars zijn. Op donderdag 13 september vond de prijsuitreiking plaats in De Buurvrouw.

“Met Kunst en Vliegwerk”

Dat was het thema voor Kunst in de Etalage 2018. Op donderdag 13 september 2018 vond de prijsuitreiking plaats in De Buurvrouw. Juryleden Sanne Nelissen (cultuurscout) en Diet Velzel hebben het maar moeilijk gehad om een keuze te maken. In totaal werden 22 kunstwerken geplaatst, van zeer uiteenlopende aard.

Aan de hand van een aantal criteria werden drie kunstenaars beloond met een prijs. Geen eerste, tweede of derde prijs, maar alle prijzen zijn gelijkwaardig.

De winnaars van Kunst in de Etalage 2018 zijn: Sharon Welsh, Joyce Kwad en Martine Boven.

Martine Boven  

Joyce Kwad

Sharon Welsh

Volgend jaar is er weer Kunst in de Etalage. Mocht u belangstelling hebben, leest u dan hier vast welke ‘spelregels’ we met elkaar hebben afgesproken. Vanaf oktober 2019 kunt u zich hiervoor inschrijven.

 

 

SPELREGELS KUNST IN DE ETALAGE

Leuk dat u meedoet aan het ‘Kunst In de Etalage project’. Om alles vlot en vlekkeloos te laten verlopen is het belangrijk dat u de hierna volgende spelregels leest en ook opvolgt.

1.    Iedereen vanaf zestien jaar kan meedoen.

2.   Het thema is duidelijk omschreven in het aanmeldingsformulier en  moet tot uitdrukking komen in het kunstwerk.

3.   De inschrijving sluit twee weken voor aanvang van de expositie.

4.   Er kan één (1) werk geëxposeerd worden. Indien u meerdere werken wilt exposeren, is er de mogelijkheid een kraam te huren op de Kunstmarkt via www.kunstfestival.nl.
Daar is het ook mogelijk uw werk te koop aan te bieden. Dat is in de etalage niet toegestaan.

5.   Het kunstwerk mag niet te groot zijn, max. 80 x 80 cm. 

6.   Het kunstwerk kan samengesteld zijn uit meerdere elementen, maar moet herkenbaar zijn als één geheel.

7.   Om mee te doen aan de wedstrijd is het noodzakelijk dat het formulier waarin persoonlijke gegevens wordt gevraagd, wordt ingevuld.

8.   Voorkeur voor een etalage kan worden aangeven op het aanmeldingsformulier. De organisatie van het KIE- project onderhoudt de  contacten met de winkeliers. Het is niet de bedoeling dat de kunstenaar zelf contact opneemt met de winkelier. We houden zoveel mogelijk rekening met uw keuze.

U krijgt bericht in welke etalage u kunt exposeren.Van de toewijzing wordt niet afgeweken.

9.   Als bekend is in welke etalage u gaat exposeren, kunt u contact opnemen met de winkelier en afspraken maken met betrekking tot het plaatsen en ophalen van het werk.

10.   In de eerste week van september moeten de kunstwerken in de etalages geplaatst worden. Werken die daarna september  geplaatst worden, dingen helaas niet mee naar de prijzen.

11. Als het kunstwerk onderhoud behoeft moet u daar zelf voor zorgen.

12. Indien de organisatie er aanleiding toe ziet, behoudt zij zich het recht voor het kunstwerk niet te plaatsen, c.q. te verwijderen.

 

We wensen u veel plezier toe bij het maken van het kunstwerk !