Inschrijving Kunst in de Etalage 2018

Inschrijving Kunst in de Etalage 2018

Met Kunst en Vliegwerk is het thema voor dit jaar. Schrijf u in en ga aan de slag. De winkeliers van de Peppelweg gunnen u graag een plekje in hun etalage. Let goed op de aanbevelingen die bij het inschrijfformulier gevoegd zijn. Alle disciplines zijn welkom!

 

SPELREGELS KUNST IN DE ETALAGE

Leuk dat u meedoet aan het ‘Kunst In de Etalage project’. Om alles vlot en vlekkeloos te laten verlopen is het belangrijk dat u de hierna volgende spelregels leest en ook opvolgt.

1.    Iedereen vanaf zestien jaar kan meedoen.

2.   Het thema is duidelijk omschreven in het aanmeldingsformulier en  moet tot uitdrukking komen in het kunstwerk.

3.   De inschrijving sluit twee weken voor aanvang van de expositie.

4.   Er kan één (1) werk geëxposeerd worden. Indien u meerdere werken wilt exposeren, is er de mogelijkheid een kraam te huren op de Kunstmarkt via www.kunstfestival.nl.
Daar is het ook mogelijk uw werk te koop aan te bieden. Dat is in de etalage niet toegestaan.

5.   Het kunstwerk mag niet te groot zijn, max. 80 x 80 cm. 

6.   Het kunstwerk kan samengesteld zijn uit meerdere elementen, maar moet herkenbaar zijn als één geheel.

7.   Om mee te doen aan de wedstrijd is het noodzakelijk dat het formulier waarin persoonlijke gegevens wordt gevraagd, wordt ingevuld.

8.   Voorkeur voor een etalage kan worden aangeven op het aanmeldingsformulier. De organisatie van het KIE- project onderhoudt de  contacten met de winkeliers. Het is niet de bedoeling dat de kunstenaar zelf contact opneemt met de winkelier. We houden zoveel mogelijk rekening met uw keuze.

U krijgt bericht in welke etalage u kunt exposeren.Van de toewijzing wordt niet afgeweken.

9.   Als bekend is in welke etalage u gaat exposeren, kunt u contact opnemen met de winkelier en afspraken maken met betrekking tot het plaatsen en ophalen van het werk.

10.   In de eerste week van september moeten de kunstwerken in de etalages geplaatst worden. Werken die daarna september  geplaatst worden, dingen helaas niet mee naar de prijzen.

11. Als het kunstwerk onderhoud behoeft moet u daar zelf voor zorgen.

12. Indien de organisatie er aanleiding toe ziet, behoudt zij zich het recht voor het kunstwerk niet te plaatsen, c.q. te verwijderen.

 

We wensen u veel plezier toe bij het maken van het kunstwerk !