Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg
Recente Tweets
Nieuws
Inschrijven
Fotoalbums
ANBI-gegevens

Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg is een zogenaamde ANBI-instelling. een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat de onderstaande gegevens publiek zijn.

 

Naam: Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg

Adres: Lijsterbeslaan 67, 3053 NJ Rotterdam

Telefoon: +31 6 2248 6463

E-mail: info@kunstfestival.nl


RSIN-nummer: 8056 12 609


Doelstelling:

het initiëren, coördineren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in de meest brede zin van het woord, teneinde de sociale cohesie te versterken.


Hoofdlijnen actueel beleid:

Leest u hier ons beleidsplan 2015 - 2018


Bestuurssamenstelling:

Marjolein Hoobroeckx, voorzitter

Margot Leeninga, secretaris

Jan Leeninga, penningmeester


Beloningsbeleid:

De vrijwilligers krijgen, op basis van ingediende rekeningen, de kosten die voor de organisatie zijn gemaakt, vergoed.


Actueel verslag uitgeoefende activiteiten:

Leest u hier ons jaarverslag 2016


Financiële gegevens:

Leest u hier de

- jaarcijfers 2014

- jaarcijfers 2015

- jaarcijfers 2016