Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg
Recente Tweets
Nieuws
Inschrijven
Fotoalbums
Inschrijven Kunst in de Etalage 2017

 

Inschrijving voor Kunst in de Etalage 2017

Kunst in de Etalage is een van de projecten van het Kunstfestival waaraan iedereen kan deelnemen die ook maar iets met kunst en cultuur heeft. Geef je gedachten de vrije loop. Schilder, teken, boetseer, handwerk, vorm vrij naar eigen inzicht en keuze een 'vertaling' van het thema van het Kunstfestival.
Ieder jaar wordt een ander thema gehanteerd; het thema voor 2017 is, in verband met 25 jaar Kunstfestival "FEEST!'
Kunst in de Etalage is een wedstrijd. Een vakjury beoordeelt de werken.

Belangrijk is dat u de spelregels die hieronder staan, goed leest. 
 
Lijkt het u leuk om mee te doen en uw kunstwerk enkele weken lang te exposeren? Schrijf dan alvast in. Zodra het thema vaststaat wordt het ook bekend gemaakt via deze site.

Naam: ..................................................................

Adres: ..................................................................

Postcode + Woonplaats: .......................................................................

Telefoonnummer: ..................................................................

Mobiel: ..................................................................

Email-adres: ..................................................................doet mee met Kunst in de Etalage 2016.

Aard van het kunstwerk (keramiek/schildertechniek/naaldwerk etc.):

......................................................................................................................................................................................................

 

Dit formulier kunt u sturen naar: Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg

Lijsterbeslaan 67, 3053 NJ Rotterdam. U kunt ook een e-mail met bovenstaande gegevens zenden aan: kunstinetalage@kunstfestival.nl


Onderstaande spelregels zijn van belang.

 

 

Kunst-in-de-Etalage is een samenwerkingsverband van Winkeliersvereniging Schiebroek en de Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg.

 


SPELREGELS KUNST IN DE ETALAGE

 

Leuk dat u meedoet aan het ‘Kunst In de Etalage project’. Om alles vlot en vlekkeloos te laten verlopen is het belangrijk dat u de hierna volgende spelregels leest en ook opvolgt.

1.    Iedereen vanaf zestien jaar kan meedoen.

2.   Het thema is duidelijk omschreven in het aanmeldingsformulier en  moet tot uitdrukking komen in het kunstwerk.

3.   De inschrijving sluit twee weken voor aanvang van de expositie.

4.   Er kan één (1) werk geëxposeerd worden. Indien u meerdere werken wilt exposeren, is er de mogelijkheid een kraam te huren op de Kunstmarkt via www.kunstfestival.nl. Daar is het ook mogelijk uw werk te koop aan te bieden. Dat is in de etalage niet toegestaan.

5.   Het kunstwerk mag niet te groot zijn, max. 60 x 70 cm. 

6.   Het kunstwerk kan samengesteld zijn uit meerdere elementen, maar moet herkenbaar zijn als één geheel.

7.   Om mee te doen aan de wedstrijd is het noodzakelijk dat het formulier waarin persoonlijke gegevens wordt gevraagd, wordt ingevuld.

8.   Voorkeur voor een etalage kan worden aangeven op het aanmeldingsformulier. De organisatie van het KIE- project onderhoudt de  contacten met de winkeliers. Het is niet de bedoeling dat de kunstenaar zelf contact opneemt met de winkelier. We houden zoveel mogelijk rekening met uw keuze.

U krijgt bericht in welke etalage u kunt exposeren.Van de toewijzing wordt niet afgeweken.

9.   Als bekend is in welke etalage u gaat exposeren, kunt u contact opnemen met de winkelier en afspraken maken met betrekking tot het plaatsen en ophalen van het werk.

10.   In de eerste week van september moeten de kunstwerken in de etalages geplaatst worden. Werken die daarna september  geplaatst worden, dingen helaas niet mee naar de prijzen.

11. Als het kunstwerk onderhoud behoeft moet u daar zelf voor zorgen.

12. Indien de organisatie er aanleiding toe ziet, behoudt zij zich het recht voor het kunstwerk niet te plaatsen, c.q. te verwijderen.

 

We wensen u veel plezier toe bij het maken van het kunstwerk !