ANBI – gegevens

Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg is een zogenaamde ANBI-instelling. een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dat betekent dat de onderstaande gegevens publiek zijn.

 

Naam: Stichting Kunstfestival Schiebroek-Hillegersberg

Adres: Lijsterbeslaan 67, 3053 NJ Rotterdam

Telefoon: +31 6 2248 6463

E-mailinfo@kunstfestival.nl

RSIN-nummer: 8056 12 609

Kamer van Koophandel: 41135695

 

Doelstelling

Het initiëren, coördineren en uitvoeren van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur in de meest brede zin van het woord, teneinde de sociale cohesie te versterken.

 

Hoofdlijnen actueel beleid
Leest u hier ons beleidsplan 2015 – 2018


Bestuurssamenstelling
Marjolein Hoobroeckx, voorzitter
Margot Leeninga, secretaris
Peter Lustenhouwer, penningmeester


Beloningsbeleid
De vrijwilligers krijgen, op basis van ingediende rekeningen, de kosten die voor de organisatie zijn gemaakt, vergoed.

 

Financiële gegevens
jaarcijfers 2014
jaarcijfers 2015
jaarcijfers 2016
jaarcijfers 2017