Kunstfestival verschuift naar 2022!

Kunstfestival verschuift naar 2022!

In verband met de corona-maatregelen van de overheid heeft de organisatie helaas moeten besluiten om alle activiteiten te verplaatsen naar 2022. We vinden het buitengewoon jammer dat onze activiteiten, waar we (opnieuw) alles voor klaar hadden staan, geen doorgang kunnen vinden. We hopen mét u dat we elkaar in september 2022 weer op een normale manier kunnen ontmoeten en kunnen genieten van een heerlijk nieuw Kunstfestivaljaar.

Blijf gezond!